Ljusfyren

Pharos Ljusfyr 


Som en del i arbetet för en vackrare och mänskligare värld delar Stiftelsen Pharos ut priset "Ljusfyren" till mänskliga ljusfyrar. 


"En ljusfyr är en modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna. En inspiratör med hjärta som verkat för att göra vår värld till en bättre plats. Det kan vara t ex en forskare, journalist, innovatör, kreatör eller annan eldsjäl som med sin gärning spridit ett positivt ljus."


Priset har bestått av en handgjord unik Ljusfyr (bordslampa) i personlig design för varje pristagare.Den unika Prisfyren (i mitten) och Pharos egen Ljusfyr (den stora t.h.) tillverkade

av steampunkkonstnären Ivar Erlandsen (t.v.), avtäcktes under den första prisceremonin på Sjöpaviljongen i Alvik den 19 mars 2017. Detta var Stiftelsen Pharos första publika event. Jacob Nordangård i mitten läser upp prismotiveringen. 


2017 års Ljusfyr – Christopher O'Regan


Som pristagare av den första Ljusfyren 2017 valdes populärhistorikern och guiden Christopher O’Regan för hans engagemang för stadens rum och värnandet om det gemensamma kulturarvet med följande motivering:


"Christopher O’Regan har i sin gärning satt ljuset på våra stads- och kulturmiljöer och med ett glödande engagemang levande-gjort stadens historia. På detta sätt har han också medverkat i
en välbehövlig debatt om stadsrummets utveckling och de hot som föreligger mot vårt gemensamma kulturarv."


Pristagaren 2017 Christopher O'Regan (som tyvärr ej kunde närvara vid prisutdelningen pga sjukdom)

2018 års Ljusfyr  – Organisation Mot Mobbning 


Organisation Mot Mobbning (OMM) tilldelades 2018 års Ljusfyr för deras hängivna arbete med att stödja människor som behandlats illa i arbetslivet.


"Organisation Mot Mobbning belyser ett stort och ömmande samhällsproblem. Denna ideella förening ären sann ljusfyr som ger ovärderligt stöd och väg-ledning till dem som drabbats av mobbning, förtal
och övergrepp, samtidigt som de arbetar för att stärka individens rättsliga skydd. Deras insatser räddar liv."


2018 valde vi en liten organisation snarare än en enskild individ. OMM verkar för att göra mobbning, översitteri och alla former av övergrepp mot den personliga integriteten i arbetslivet straffbart. Tyvärr drabbas många anställda av sanktioner såsom utfrysning, förtal, omplaceringar eller avsked för att de varit för samvetsgranna, påtalat eller avslöjat oegentligheter på arbetsplatsen eller råkat ut för överordnad utan respekt för andras integritet. Andra blir mobbade eller trakasserade av kolleger utan någon uppenbar orsak. De flesta som drabbas blir knäckta för livet. Många blir sjuka och dör i förtid. Ytterst få kommer tillbaka till arbetslivet. Detta måste få ett stopp! Därför ville vi uppmärksamma denna fråga genom att ge dela ut
årets Pharospris till dessa mänskliga ljusfyrar.


OMMs grundare och hjälpande ängel Anita Wallstedt och ordföranden Mats Jonsson mottog ljusfyren “Helping hands, anytime” i Druidsalens festvåning
i Norrköping den 17 mars 2018

2019 års Ljusfyr – Björn Sundeby 


2019 beslöt Stiftelsen Pharos tilldela företagarem Björn Sundeby Årets Ljusfyr med motiveringen:


"Årets Ljusfyr går till Björn Sundeby för att han genom
praktisk handling visat en väg ut ur det rationellt fantasilösa byggandets grepp om arkitekturen. Genom att plocka fram gamla skönhetsvärden, lokalt hantverkskunnande och sinne för detaljer banar han väg för återgången till ett harmoniskt, tidlöst och sant hållbart stadsbyggande. Björn är en före-gångare för det nya årtiondet där människans behov och välbefinnande kommer stå i centrum istället för det moderna byggandets kortsiktiga vinstmaximeringsideal."


IT-entreprenören Björn Sundeby är aktuell med ett fastighetsprojekt i Växjö där han sökt inspiration från Strandvägen i Stockholm. Projektet som utförs i samarbete med Ola Broms Wessel från Spridd Arkitekter är tänkt att återknyta till såväl traditionellt hantverkskunnande som lokal produktion. Björns utgångspunkt är att byggnader ska vara vackra att beskåda och att nutidens arkitektur inte tar hänsyn till dessa värden. Detta har rönt kritik från delar av arkitektkåren samtidigt som stödet från allmänheten har varit starkt. Stiftelsen Pharos anser att Sundeby är en sann Ljusfyr som visar vägen till en stadsbyggnadskonst där mänskliga värden står i centrum.

Björn Sundeby med 2019 års Ljusfyr som utdelades
i Grillska Husets festvåning den 10 oktober 2019

2020–2021 pausades prisutdelningarna pga pandemirestriktionerna. Stiftelsen beslöt därefter att avvakta med fler prisutdelningar tills vidare , bl a pga för hög arbetsbelastning med bokutgivning och föredrag. Vi hoppas ha möjlighet att återuppta den senare och uppmärksamma fler välförtjänta ljusfyrar.