Ljusfyren 2019

Björn Sundeby tilldelas priset årets Ljusfyr


Stiftelsen Pharos har beslutat att tilldela Björn Sundeby Årets Ljusfyr 2019 med motiveringen:


Årets Ljusfyr går till Björn Sundeby för att han genom praktisk handling visat en väg ut ur det rationellt fantasilösa byggandets grepp om arkitekturen. Genom att plocka fram gamla skönhetsvärden, lokalt hantverkskunnande och sinne för detaljer banar han väg för återgången till ett harmoniskt, tidlöst och sant hållbart stadsbyggande. Björn är en föregångare för det nya årtiondet där människans behov och välbefinnande kommer stå i centrum istället för det moderna byggandets kortsiktiga vinstmaximeringsideal.IT-entreprenören Björn Sundeby är aktuell med ett fastighetsprojekt i Växjö där han sökt inspiration från Strandvägen i Stockholm. Projektet som utförs i samarbete med Ola Broms Wessel från Spridd Arkitekter är tänkt att återknyta till såväl traditionellt hantverkskunnande som lokal produktion. Björns utgångspunkt är att byggnader ska vara vackra att beskåda och att nutidens arkitektur inte tar hänsyn till dessa värden. Detta har rönt kritik från delar av arkitektkåren samtidigt som stödet från allmänheten har varit starkt. Stiftelsen Pharos anser att Sundeby är en sann Ljusfyr som visar vägen till en stadsbyggnadskonst där mänskliga värden står i centrum.


Ljusfyren är Stiftelsen Pharos årliga pris som delas ut till en modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna. Priset består av en unik fyr designad av steampunk-konstnären Ivar Erlandsen.


Pharos Ljusfyr, tillverkad av steampunkkonstnären Ivar Erlandsen, avtäcktes under prisceremonin den 19 mars 2017.


www.steampunkbyivar.se