Ljusfyren 2018

Årets ljusfyr går till Organisation mot mobbning


Stiftelsen Pharos ger Årets Ljusfyr till Organisation Mot Mobbning för deras hängivna arbete med att stödja människor som behandlats illa i arbetslivet.


“Organisation Mot Mobbning belyser ett stort och ömmande samhällsproblem. Denna ideella förening är en sann ljusfyr som ger ovärderligt stöd och vägledning till dem som drabbats av mobbning, förtal och övergrepp, samtidigt som de arbetar för att stärka individens rättsliga skydd. Deras insatser räddar liv.”


I år har vi valt en liten organisation snarare än en enskild individ. OMM startades för 10 år sedan och verkar för att göra mobbning, översitteri och alla former av övergrepp mot den personliga integriteten i arbetslivet straffbart. Tyvärr drabbas många anställda av sanktioner såsom utfrysning, förtal, omplaceringar eller avsked för att de varit för samvetsgranna, påtalat eller avslöjat oegentligheter på arbetsplatsen eller råkat ut för överordnad utan respekt för andras integritet. Andra blir mobbade eller trakasserade av kolleger utan någon uppenbar orsak. De flesta som drabbas blir knäckta för livet. Många blir sjuka och dör i förtid. Ytterst få kommer tillbaka till arbetslivet. Detta måste få ett stopp! Därför vill vi i år uppmärksamma denna fråga genom att ge dela ut årets Pharospris till dessa mänskliga ljusfyrar.


Pharos Ljusfyr, tillverkad av steampunkkonstnären Ivar Erlandsen, avtäcktes under prisceremonin den 19 mars 2017.


www.steampunkbyivar.se