Ljusfyren 2017

2017 års ljusfyr går till Christopher O'Regan


Stiftelsen Pharos ger priset Ljusfyren 2017 till populärhistorikern och guiden Christopher O’Regan för hans engagemang för stadens rum och värnandet om det gemensamma kulturarvet med följande motivering:


”Christopher O’Regan har i sin gärning satt ljuset på våra stads- och kulturmiljöer och med ett glödande engagemang levandegjort stadens historia. På detta sätt har han också medverkat i en välbehövlig debatt om stadsrummets utveckling och de hot som föreligger mot vårt gemensamma kulturarv.”


En ljusfyr är en modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna. En inspiratör med hjärta som verkat för att göra vår värld till en bättre plats. I en tid när ett nytt miljonprogram står för dörren och det återigen inte är en självklarhet att historiska kulturmiljöer bevaras, behövs röster som ser skönheten och värdet i det gamla.


Pharos Ljusfyr, tillverkad av steampunkkonstnären Ivar Erlandsen, avtäcktes under prisceremonin den 19 mars 2017.


www.steampunkbyivar.se