Rockefeller

PROJEKT

Släpptes på Earth Day 22 april 2019

Detta är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste finans- och

oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet, medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet och understött klimataktivism sedan 1990-talet.


Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0).


Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänsklighetens överlevnad som släkte. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida.


Frågan är om alla vill vara en del av den nya sköna värld som nu växer fram? Vilka ska vara ledare i denna utopi, och vilka är de som ska bli ledda? Kan demokrati rymmas i en sådan framtid?


Boken är en fortsättning på den forskning som inleddes av PhD Jacob Nordangård med arbetsnotatet Thoughts Leading to Action (2009) vilket vidareutvecklades i doktorsavhandlingen Ordo Ab Chao (2012) och därefter blev publicerat populärvetenskapligt som ett kapitel i boken Domedagsklockan (2013).


Nu har historien om Rockefellers inflytande i klimatfrågan kompletterats och fördjupats av Nordangård i syfte att presenteras för en större och internationell publik. 


Boken kan beställas från Pharos och internetbutiker som Adlibris och Bokus.


Några röster om boken:


Jacob's research into the impact of Rockefeller philanthropy on public policy is the best I have seen in a long career of profiling the power elite in factual terms, not in conspiracy theory terms. (Ron Arnold)


Det är uppenbarligen inte politiskt korrekt att skärskåda vare sig miljörörelse eller klimatdiskurs. Men det är just detta Nordangård har gjort – på ett mycket övertygande sätt dessutom. Det är en viktig bok han författat. Den borde vara obligatorisk läsning för alla. (Hans Holmén, Docent i Ekonomisk Geografi)