Syfte

Stiftelsen Pharos

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större

Stiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning. Ändamålet tillgodoses genom att:

 

a) Främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;

 

b) Delta i debatt och opinion;

 

c) Anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;

 

d) Producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;

 

f) Pris till modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna.

 

Stiftelsen Pharos

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större