Syfte

Stiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning. Ändamålet tillgodoses genom att:


a) Främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;


b) Delta i debatt och opinion;


c) Anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;


d) Producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;


f) Pris till modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna.


Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större