Styrelse

Stiftelsen Pharos

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större

STYRELSE

Jacob Nordangård, Inger Glimmero och Johan Laurell

Jacob Nordangård (Ordförande)


Född i Jönköping 1968. Bosatt i Norrköping.

Fil. doktor i Tema Teknik och Social Förändring. Fil. mag i Geografi och Kultur- och Mediegestaltning. Musiker och författare. Ordförande i föreningen Wardenclyffe. Skriver och föreläser om bl.a. stadsplanering, transhumanism, miljöhistoria, energi- och klimatpolitik. Har tidigare arbetat som universitetslektor, grafiker och informatör.

www.jacobnordangard.se

Inger Glimmero-Nordangård (Sekreterare)


Född i Stockholm 1961. Färg- och belysningskonsult. Sekreterare i Arkitekturupproret. Kassör i föreningen Wardenclyffe. Intressen: arkitekturhistoria, estetik, musik, psykologi, samhällsfrågor.

Hans Holmén


Född i Örebro 1948.

Numera bosatt i Linköping och Italien.

Docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Har varit verksam bl.a. som resande, varvsarbetare, universitetslektor och utveckllingsforskare (fr.a. avseende Afrika och Mellanöstern).

Numera pensionär med bibehållet intresse för utvecklingsfrågor i bred mening.


Johan Laurell


Född i Flen 1968. Bosatt i Uppsala.
Arbetar idag som Nationell samordnare och projektledare för Drive LBG - Nationellt innovationskluster för flytande biogas. 
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik och har tidigare jobbat bl.a. som Avfallschef vid Uppsala Vatten, Marknadschef vid RISE och som miljökonsult vid Hushållningssällskapet. Johan ledde biogas- och biobränsleforskningen inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (nuvarande RISE) under flera år och har även varit anlitad expert i energi och resursfrågor åt bl.a. Energimyndigheten. 

Staffan Wennberg


Född i Stockholm 1943
Arbetat i olika chefsbefattningar inom förlagsvärlden, VD för Hachette i Sverige, Nordenchef för Harlequin, tio år på Bonnier tidskrifter bl a som marknadsdirektör och utlandschef, bokklubbschef på Bra Böcker, marknadsdirektör på Sanoma Magazines i Sverige. Internationellt arbetat i USA, Schweiz och de nordiska länderna. Konsult i olika förlagsprojekt, bl a åt den största engelska bokklubben. Marknadschef på Skattebetalarna i Sverige och under flera år ekonomiansvarig på World Taxpayers Associations. Styrelseordförande där 2014-2016. Sedan medlem i WTA´s Advisory Board. Styrelseledamot i bla a Millesgårdens Vänner. Ordförande där under sex år. Fil kand i ekonomiska ämnen från Stockholm Universitet och även vissa ekonomistudier i USA. Gift sedan 1969, två vuxna barn, tre barnbarn.Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större