Styrelse

STYRELSE

Jacob Nordangård, Inger Glimmero och Johan Laurell

Jacob Nordangård (Ordförande)


Född i Jönköping 1968. Bosatt i Norrköping.

Fil. doktor i Tema Teknik och Social Förändring. Fil. mag i Geografi och Kultur- och Mediegestaltning. Musiker och författare. Ordförande i föreningen Wardenclyffe. Skriver och föreläser om bl.a. stadsplanering, transhumanism, miljöhistoria, energi- och klimatpolitik. Vikarierande universitetslektor vid Stockholms Universitet och har tidigare arbetat som grafiker och informatör.

www.jacobnordangard.se

Inger Glimmero-Nordangård


Född i Stockholm 1961. Färg- och belysningskonsult. Sekreterare i Arkitekturupproret. Kassör i föreningen Wardenclyffe. Intressen: arkitekturhistoria, estetik, musik, psykologi, samhällsfrågor.

Hans Holmén


Född i Örebro 1948.

Numera bosatt i Linköping och Italien.

Docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Har varit verksam bl.a. som resande, varvsarbetare, universitetslektor och utveckllingsforskare (fr.a. avseende Afrika och Mellanöstern).

Numera pensionär med bibehållet intresse för utvecklingsfrågor i bred mening.


Johan Laurell


Född i Flen 1968. Bosatt i Uppsala.

Marknadschef på Institutet för Jordbruks- och miljöteknik (JTI)

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik och har tidigare jobbat vid Hushållningssällskapet och vid Uppsala kommun.

Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större