Nyheter

PROJEKT

Boksläpp Earth Day 22 april 2019

Boken beskriver ingående och utifrån dokumenterad fakta hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till utforma politiska policyers sedan 1980-talet. Sammanställningen av olika insamlade dokument, gamla årsredovisningar med mera, visar hur efterkrigstidens vetenskapliga och politiska utveckling inom klimat- och miljöområdet genomsyrats av elitens monopol- och maktanspråk. Rockefellerfamiljens mångåriga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, teknokratiska ideal, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld.


Frågan är om alla vill vara en del av den nya sköna värld som nu växer fram? Vilka ska vara ledare i denna utopi, och vilka är de som ska bli ledda? Kan demokrati rymmas i en sådan framtid?


Boken är en fortsättning på den forskning som inleddes av PhD Jacob Nordangård med arbetsnotat Thoughts Leading to Action (2009) vilket vidareutvecklades i doktorsavhandlingen Ordo Ab Chao (2012) och därefter publicerat populärvetenskapligt som ett kapitel i boken Domedagsklockan (2013).


Nu har historien om Rockefellers inflytande i klimatfrågan kompletterats och fördjupats av Nordangård i syfte att presenteras för en större och internationell publik. 


Meddela intresse till stiftelsen-pharos.org/kontakt.html


Från bokens baksida:


”I mars 2016, tre månader efter Parisöverenskommelsen, annonserade Rockefeller Family Fund (RFF) att de skulle divestera från sitt innehav i fossil energi inklusive familjens gamla kronjuvel ExxonMobil. RFF anklagade även ExxonMobil för att ha förvirrat allmänheten genom att sprida misstro om teorin som ser människan som skyldig till klimatförändringarna genom koldioxidutsläpp. Detta är en motsägelsefull ståndpunkt som ger upphov till en del frågor:


•Varför attackerade arvingarna till Standard Oil den industrigren som hade gett upphov till deras förmögenhet och makt?


•Varför har Rockefellerfamiljen finansierat och influerat inriktningen på klimatforskning sedan 1950-talet?


•Divesterade de på riktigt?”


Några röster om boken:


Jacob's research into the impact of Rockefeller philanthropy on public policy is the best I have seen in a long career of profiling the power elite in factual terms, not in conspiracy theory terms. (Ron Arnold)


Det är uppenbarligen inte politiskt korrekt att skärskåda vare sig miljörörelse eller klimatdiskurs. Men det är just detta Nordangård har gjort – på ett mycket övertygande sätt dessutom. Det är en viktig bok han författat. Den borde vara obligatorisk läsning för alla. (Hans Holmén)


Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större