Om

OM

Sverige är ett litet land. Så litet, har det sagts, att här bara ryms en åsikt i taget. Så illa är det kanske inte men debatter, i media såväl som inom vetenskapen, har ibland fått kritik för alltför smala åsiktskorridorer där många ämnen och tolkningar då stängs ute.


Sverige har också beskrivits som ett land kännetecknat av konflikträdsla, där strävan efter samförstånd och konsensus premieras. Det går kanske därför att förklara denna tendens till likriktning som delvis kulturellt betingad. Men bara delvis. Kampen om företräde av problemformulering och om vad som får sägas rymmer en bredare dynamik där även politik, prestige och konkurrens om forskningsfinansiering spelar roll.


Stiftelsen Pharos valspråk ovan travesterar Uppsala Universitets kända devis hämtad från juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Syftet är emellertid inte att polemisera mot denna anrika institution och dess månghundraåriga historia, utan vi riktar oss mot samtiden: stiftelsen Pharos har skapats då vi ser ett behov av att bredda åsiktskorridorerna i dagens debattklimat.


Oliktänkande är inget självändamål och det är ingen självklarhet att den som tänker fritt även tänker rätt. Men stiftelsen Pharos ser det som värdefullt att uppmuntra ett fritt sanningssökande. I den meningen vill stiftelsen Pharos fungera som en tankesmedja i ordets rätta bemärkelse. Här skall formas och förmedlas nya tankar i full frihet – utan sneglande på vad som är ”korrekt” eller gångbart.


Stiftelsen Pharos välkomnar därför alternativa frågeställningar, problemformuleringar och förklaringar inom angelägna ämnen. Enda förbehållet är att det sker på vetenskaplig grund.


Historien får sedan utvisa om det som idag anses fel kan vara rätt om det fått sägas fritt.


Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större