Hem

HJÄLP TILL ATT TÄNDA LJUSFYREN!

Hotet mot det öppna samhället


Makten förs i allt större utsträckning över till överstatliga organisationer där demokratin inte längre ses som självklar. Åsiktsfrihet ersätts av en värdegrundsdiktatur där enbart konsensus får råda. Avvikande uppfattningar bestraffas och företrädarna blir utfrysta. Det är effekten av det postdemokratiska samhället.


Hotet mot våra livsmiljöer


Våra gemensamma stadsrum är hotade. Ett nytt miljonprogram står för dörren. Storskalighet och effektivitet har åter blivit till ledord framför tradition och skönhetsvärden. Arkitekturen blir alltmer steril och själlös. Till detta följer att våra kulturhistoriska miljöer inte längre är fredade. Glesbygden och de mindre städerna töms till förmån för opersonliga storstadsområden.

Hotet mot människan


Vi står inför den fjärde industriella revolutionen. För att rädda planeten från undergången ska allt mätas och övervakas. Det byggs smarta städer och den nya tekniken sammanfogas steg för steg med människan. En tredje part finns snart med i alla interaktioner. De unga lockas till att bli ”chipsters” för att likt husdjur märkas med mikrochip. Det finns inte längre några privata rum och människan reduceras alltmer till ett själlöst och programmerbart ting. En posthuman cyborg. I stort sett ingen etisk debatt hörs om detta.


Vill du vara en del av denna Sköna Nya Värld? Stöd Stiftelsen Pharos och hjälp till att bryta den pågående avhumaniseringen. Vi behöver i vår kritiska situation bygga nätverk och tända ljusfyren.


Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större